Baza dydaktyczno-poligonowa:

 Posiadamy własny budynek i plac manewrowy do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

Nasze zaplecze szkoleniowe to cztery sale wykładowe, wyposażone w różnego rodzaju pomoce naukowe, rzutniki multimedialne, tablice poglądowe i przekroje ważnych elementów maszyn.

Jedna z sal wykładowych w budynku przy Długiej 30. Fot.OS Halbud

Dysponujemy własnym sprzętem budowlanym do prowadzenia zajęć praktycznych, są to: koparki, ładowarki, walce drogowe, drobny sprzęt budowlany typu zagęszczarki, przecinarki, różnego rodzaju ręczne narzędzia udarowe.

 

 

Do nauki praktycznej wykorzystujemy także nowe techniki w postaci symulatorów – trenażerów koparek, koparko-ładowarek itp.

 

Trenażer. fot.OS Halbud