PROWADZIMY SZKOLENIA W ZAKRESIE:

Maszyny do robót ziemnych

koparki jednonaczyniowe i wielonaczyniowe,
ładowarki,
koparko-ładowarki,
spycharki,
koparko- spycharki,
zgarniarki,
równiarki,
pogłębiarki jedno i wieloczerpakowe,
refultery,
palownice,
wiertnice poziome i sterowane,
kafary,
młoty spalinowe,
wielozadaniowe nośniki osprzętów.


Maszyny do robót drogowych

walce drogowe,
zespoły maszyn do produkcji i rozkładu mieszanek bitumicznych i betonowych,
maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw,
remontery i remiksery nawierzchni,
młoty udarowe ręczne,
ścinarki poboczy,
frezarki do nawierzchni dróg,
odśnieżarki mechaniczne,
zagęszczarki i ubijaki wibracyjne,
przecinarki do nawierzchni dróg,
malowarki znaków na jezdni,
piły mechaniczne do ścinki drzew,
repavery i remixery.


Maszyny różne

wyładowarki wagonów,
lokomotywki wąskotorowe,
sprężarki przewoźne,
elektrownie polowe,
świdroustawiacze słupów,
pompy do mieszanki betonowej,
betoniarki,
agregaty tynkarskie,
podajniki do betonu,
wóżki podnosnikowe,
wózki platformowe,
rusztowania budowlane.