Uprawnienia:

Posiadamy uprawnienia na każdy sprzęt budowlany do robót ziemnych i drogowych klasy III, II i I.

Uprawnienia dla Ośrodka Szkolenia HALBUD zostały wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w roku 2007.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną jak również własny sprzęt budowlany.